การแทรกซึมของปลอม

ป้องกันการปอมแปลงสินค้า

โดยทั่วไปแล้วการปลอมแปลง OEMS สามารถคัดกรองพัสดุปลอมที่เข้ามาในโรงงานของตนผ่านการสุ่มตรวจตัวอย่างและวิธีการทดสอบอื่นๆ ที่รุกรานหรือไม่รุกราน  อย่างไรก็ตาม Supply Chain นอกโรงงานมีขีดจำกัดและมีแนวโน้มสูงที่จะปลอมแปลงแม้จะมีความพยายามอย่างเต็มที่ของบริษัทก็ตาม การปลอมแปลงยังคงมีอยู่  

ดังที่เห็นในรูปที่ 2 ซัพพลายของปลอมสามารถแทรกซึมเข้าไปในห่วงโซ่การค้าปลีกและทำให้เกิดความเสียหายกับภาพลักษณ์แบรนด์ OEM และรายได้  สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านทางร้านค้าปลีกออนไลน์หรือแม้กระทั่งผ่านศูนย์บริการที่ไม่ได้รับสต็อคจาก supply chain ของบริษัท OEM โดยตรง

Solution: การการพิสูจน์การปลอมแปลงโดยใช้รหัส QR บนสมาร์ทโฟน

การแก้ปัญหานี้ใช้รหัส QR เพื่อพิสูจน์ความแท้ของสินค้า ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางและพนักงานขายของ บริษัท สแกนและระบุความแท้จริงของผลิตภัณฑ์โดยใช้สมาร์ทโฟน  บริษัท OEMS สามารถพิมพ์รหัส QR ที่ไม่ซ้ำกันบนฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  รหัส QR นี้จะมีข้อมูลดิจิทัลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะซึ่งรวมถึงชื่อผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนหมายเลขรุ่นโรงงานที่ผลิตวันที่ผลิตแบทช์และอื่น ๆ  ฉลากนี้จะปรากฏบนแพ็คเกจด้านนอกของสินค้า เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการสแกนโดยลูกค้าหรือตัวแทนขาย  ในตอนท้ายการผลิตระบบ ERP จะเก็บรายละเอียดผลิตภัณฑ์เหล่านี้พร้อมกับประวัติธุรกรรมเพื่อติดตามผลิตภัณฑ์ตลอดช่วงการกระจาย

ตัวแทนฝ่ายขาย: พนักงานขายของบริษัท สามารถดำเนินการตรวจสอบแบบสุ่มที่ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าส่งหรือจุดค้าปลีกโดยการสแกนรหัส QR บนแพคเกจแบบสุ่ม โดยใช้มาร์ทโฟนของเขา  การสแกนจะติดตามต้นกำเนิดผลิตภัณฑ์ที่จะปรากฏบนหน้าจอสมาร์ทโฟนทันที  ระบบจะนำผลลัพธ์ของตำแหน่งที่ทราบล่าสุดของผลิตภัณฑ์นี้ไปยังหมายเลข เจ้าหน้าที่ตรวจจับของปลอมที่บริษัทกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อดำเนินการ
จุดตรวจลูกค้า: ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ได้อย่างอิสระ ณ จุดขาย  ลูกค้าจะต้องใช้แอปพลิเคชันเครื่องอ่านรหัส QR บนสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ บริษัท หรือเว็บไซต์ที่ปลอดภัยอื่น ๆ สำหรับผู้อ่านดังกล่าว